یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱۵ نفر
۷۴۸,۲۸۵ نفر
۵,۹۸۰ نفر
۸,۶۸۹ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۰۹ ۱۳   کاربر ۱۴   صفحه
۰۱/۰۸ ۱۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۱/۰۷ ۱۸   کاربر ۷۳   صفحه
۰۱/۰۶ ۱۵   کاربر ۱۶   صفحه
۰۱/۰۵ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۱/۰۴ ۱۳   کاربر ۱۸   صفحه
۰۱/۰۳ ۲۴   کاربر ۳۵   صفحه
۰۱/۰۲ ۱۰   کاربر ۱۹   صفحه
۰۱/۰۱ ۶۸   کاربر ۷۱   صفحه
۱۲/۲۹ ۱۵   کاربر ۱۶   صفحه
۱۲/۲۸ ۲۹   کاربر ۳۴   صفحه
۱۲/۲۷ ۱۶   کاربر ۱۹   صفحه
۱۲/۲۶ ۹   کاربر ۱۳   صفحه
۱۲/۲۵ ۴۱   کاربر ۴۹   صفحه
۱۲/۲۴ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۱۲/۲۳ ۱۱   کاربر ۲۱   صفحه
۱۲/۲۲ ۲۸   کاربر ۵۱   صفحه
۱۲/۲۱ ۱۵   کاربر ۱۷   صفحه
۱۲/۲۰ ۲۰   کاربر ۳۳   صفحه
۱۲/۱۹ ۱۸   کاربر ۲۱   صفحه
۱۲/۱۸ ۲۲   کاربر ۲۸   صفحه
۱۲/۱۷ ۲۶   کاربر ۳۵   صفحه
۱۲/۱۶ ۱۲   کاربر ۱۹   صفحه
۱۲/۱۵ ۱۹   کاربر ۲۰   صفحه
۱۲/۱۴ ۱۸   کاربر ۶۱   صفحه
۱۲/۱۳ ۲۸   کاربر ۴۴   صفحه
۱۲/۱۲ ۱۵   کاربر ۱۸   صفحه
۱۲/۱۱ ۲۱   کاربر ۲۶   صفحه
۱۲/۱۰ ۱۳   کاربر ۱۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۰۵ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۱۰ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۳۳ ۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۹۶ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۴۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰۹ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵۴ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۷۲ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۸۲ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۲۳ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۲۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۰۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۴۰ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۷۸ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۲۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۲۱ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۰۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۴۰ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۲۷ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۹۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۸۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳۸۸,۵۰۰ ۵۳ %
DEU
DEU
۱۴۹,۰۳۰ ۲۰ %
ZZZ
ZZZ
۵۰,۸۸۹ ۷ %
USA
USA
۴۸,۹۵۱ ۷ %
ROM
ROM
۴۱,۱۸۷ ۶ %
CHN
CHN
۱۶,۳۰۱ ۲ %
RUS
RUS
۶,۳۴۸ ۱ %
GBR
GBR
۵,۷۵۶ ۱ %
NLD
NLD
۳,۵۷۵ ۰ %
PRT
PRT
۳,۰۷۵ ۰ %
CAN
CAN
۲,۷۴۶ ۰ %
IND
IND
۲,۷۴۲ ۰ %
FRA
FRA
۲,۳۱۱ ۰ %
DNK
DNK
۲,۱۱۲ ۰ %
AUS
AUS
۲,۰۳۲ ۰ %
KOR
KOR
۱,۹۴۹ ۰ %
UKR
UKR
۱,۳۷۳ ۰ %
ARE
ARE
۱,۲۷۵ ۰ %
BGR
BGR
۱,۲۴۳ ۰ %
GRC
GRC
۱,۱۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۸۸,۵۶۵ ۵۴ %
Other
Other
۹۷,۷۳۹ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۸۳,۵۴۰ ۱۲ %
Firefox
Firefox
۶۰,۲۸۶ ۸ %
Safari
Safari
۳۸,۱۶۹ ۵ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۷,۴۶۴ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۸,۱۸۳ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۱۳۴ ۱ %
Edge
Edge
۲,۷۷۷ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱,۸۴۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۶۴۴ ۰ %
Opera
Opera
۱,۵۶۶ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۵۴۳ ۰ %
کلمات جستجو شده 
ابراهیم حسن پورمیر ۲
سایت دریا دلان جاویدخزر ۱
زینب پالیک ۱
لباس فرم ارتش ایران ۱
هشتمین دوره مسابقات اداره بنادر کشور ۱
امام دادی کیش ۱
روند نفوذ اینرنت همرا در ایران ۱
درگاه های ورودی اینترنت به کشور ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۶۸۹ ۶۴ %
Windows 7 ۱۴۵ ۱۳ %
Windows 10 ۱۱۷ ۱۱ %
iOS ۷۶ ۷ %
Windows 8 ۲۴ ۲ %
Other ۱۳ ۱ %
Android ۱۱ ۱ %
XP ۵ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Vista ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %