چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
 
رسانه جدید

بازدید کننده گرامی، صفحه جاری مخصوص ارسال هرگونه انتقاد، پیشنهاد و نکته نظرهای سازنده شما هم میهن عزیز در رابطه با منطقه ویژه اقتصادی بندر کیش ایجاد گردیده است.